Bed and Breakfast Noord Holland

Bed and Breakfast in Noord Holland
in Noord Holland zijn diverse Bed and Breakfast te vinden.
Landschap Noord-Holland is een onafhankelijke stichting. Ontstaan door een fusie in 2003 en uitgegroeid tot een doelgerichte en dynamische organisatie. Het Landschap behoudt en ontwikkelt natuur, landschap en cultuurhistorie in Noord-Holland. Dat doen wij in circa 85 eigen gebieden, 4.300 hectare groot. Wij geven advies en doen onderzoek op het gebied van ecologie, landschap en natuur. Wij zijn specialisten op gebied van duurzaam natuur- en landschapsbeheer. Kom naar onze Natuurfestivals en fiets mee met de estafette door de hele provincie. Speciaal voor u organiseren wij het gehele jaar allerlei festiviteiten. Reserveer enkele dagen in een Bed and Breakfast en geniet van de aangeboden activiteiten.

 

Noord-Holland is een provincie in het noordwesten van Nederland. De hoofdstad is Haarlem. De provincie telt 2.668.197 inwoners (30 november 2009) en de grootste stad is Amsterdam. Zowel in de steden als op het platteland zult u een geschikte Bed and Breakfast kunnen vinden.

Uw Bed and Breakfast op deze plek? Foto's of tekst.
Prijs Ä 45,00 per jaar ex btw.
info@010webvertising.nl

Groenprojecten
De provincie zorgt voor groen op de kaart van Noord-Holland. De provincie streeft ernaar dat alle Noord-Hollanders binnen 10 minuten in het groen kunnen zijn en zet zich in voor het behoud van leefgebieden van dieren en planten. Daarvoor voert de provincie samen met partners een groot aantal projecten uit.

Een overzicht van
Bed&Breakfast in Zeeland

Bed and Breakfast een gezellige manier om mensen te ontmoeten en te leren kennen.


U heeft een leuke Bed and Breakfast gevonden in Noord Holland, maar wat weet u eigenlijk van deze provincie?
Historie: Er waren al provincies (of gewesten) in de tijd dat Nederland nog onderdeel uitmaakte van het Spaanse rijk. Aan het hoofd van die provincies stonden graven en later stadhouders.
In 1579 sloten de toenmalige provincies Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Friesland en Groningen de Unie van Utrecht, waarmee zij de Spaanse vorst Filips II niet langer als soeverein vorst erkenden. Daarmee ontstond de Republiek der Zeven Verenigde ProvinciŽn. De provincie Noord-Holland is in 1840 ontstaan, na de afsplitsing van Zuid-Holland.
In de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde ProvinciŽn had iedere provincie al een bestuursorgaan: Provinciale Staten. Daarin zaten rijke burgers die de steden bestuurden en de lokale adel. Iedere provincie maakte in die tijd haar eigen beleid en bepaalde zelf hoeveel belasting er werd geheven.
In de grondwet van 1814 en in de later Provinciale Wet werden de taken en bevoegdheden van alle provincies vastgelegd.
Het zou overigens nog tot 1848 duren (de grondwetsherziening van Thorbecke), voordat de leden van Provinciale Staten rechtstreeks door de inwoners van de provincies werden gekozen. In eerste instantie konden alleen mannen lid zijn van Provinciale Staten. Pas in 1919 kwam er het vrouwen kiesrecht. Toen ook werden de eerste algemene Statenverkiezingen gehouden.
Bron: noord-holland.nl
 


Noord-Holland bestaat grotendeels uit een kop-vormig schiereiland tussen de Noordzee, de Waddenzee en het IJsselmeer. In het zuiden grenst de provincie aan Zuid-Holland en Utrecht, in het oosten door middel van de Houtribdijk en Hollandse Brug aan de provincie Flevoland en in het noorden door middel van de Afsluitdijk aan de provincie Friesland.
De provincie kan worden onderverdeeld in een noordelijk en een zuidelijk deel, waarbij het Noordzeekanaal (en vroeger het IJ) als grens fungeert.
Ten zuiden van het IJ liggen de stedelijke gebieden van Amsterdam, Haarlem, de Haarlemmermeer met de luchthaven Schiphol en tevens het Gooi, eveneens een dichtbevolkt gebied, maar met een landschappelijk geheel ander karakter (bosrijk en niet geheel vlak).
Ten noorden van het IJ bevinden zich de Zaanstreek en andere, kleinere, delen en dorpen. Ook hier vind je vaak Hollands erfgoed. De dichtstbevolkte zone loopt tot iets voorbij de stad Alkmaar. Er bevinden zich in dit deel van de provincie ook landelijker gebieden: Waterland, de grote droogmakerijen Schermer, Beemster, Wormer en Purmer en geheel in het noorden het uitgestrekte West-Friesland, Wieringermeer, het voormalige eiland Wieringen en het waddeneiland Texel.
De westkust van de provincie wordt grotendeels door duinen beschermd. Hier liggen bekende badplaatsen als Zandvoort, IJmuiden, Egmond aan Zee en Bergen. De streek tussen Haarlem, Velsen (aan beide zijden van het Noordzeekanaal), Beverwijk en Alkmaar heet Kennemerland. Ten het noorden hiervan ligt de oude marktplaats Schagen en op de noordpunt van het schiereiland de marinehaven Den Helder, tevens veerhaven voor Texel.
Aan de oostkust liggen historische steden als Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Monnickendam en Edam en ook het eiland Marken en de opmerkelijke vissersplaats Volendam.
De voornaamste binnenwateren in Noord-Holland zijn het IJ (ooit een zeearm) en het Noordzeekanaal met de daarin, al dan niet via zijkanalen, uitmondende riviertjes Amstel, Zaan en Spaarne, en het Noordhollandsch Kanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Bed and Breakfast in Noord Holland is een onderdeel van Bed and Breakfast - Start .nl
Overige Bed and Breakfast in Nederland  *  Bed and Breakfast in Limburg

010 webdesign